Kapela Božjega groba

Kapela Božjega groba je delo slovenskega arhitekta Jožeta Plečnika, ki je v zadnjih letih svojega življenja veliko ustvarjal tudi v Kamniku in okolici. Načrte za kapelo je naredil leta 1952. Polna je simbolike: že portalni vhod iz hodnika; osnovna ideja je šotor, na kar nakazuje strop z borduro v obliki, ki je značilen okras tekstilnega tipa. Strop je okrašen s trto, simbolom Kristusa: »Jaz sem trta, vi mladike« (prim. Jn 15), ki se na sprednjem delu zaključuje z zadnjimi Jezusovimi besedami na križu: »Dopolnjeno je!« (Jn 19,30). Lučke po stenah v obliki nemških čelad spominjajo na nemško okupacijo in predstavljajo sijoče zvezde miru in sprave; 56 jih je, kajti leta 1956 je bila kapela dokončana. Tabernakelj je iz enega kosa kamna, marmorja iz Podpeči, in predstavlja Kristusov skalni grob, za njim pa je veliko sonce, ki že nakazuje zarjo »tretjega dne« – Gospodovo vstajenje, veliko noč, zmago življenja.

Tabernakelj je iz enega kosa kamna in predstavlja Kristusov skalni grob, za njim pa je veliko sonce, ki že nakazuje zarjo »tretjega dne« (vstajenja).