Skupine in dejavnosti

DRUŽINSKA KATEHEZA KAMNIK (DKK)

Družinska kateheza Kamnik (DKK) v veroučnem letu 2022/2023 deluje šesto leto. Družinska kateheza je verouk za vso družino hkrati, čemur skupaj namenijo uro tedensko. Namen družinske kateheze je poglabljati vero in podpirati življenje krščanskih družin v sodobnem svetu.

Otrokom, ki so vključeni v družinsko katehezo, ni treba obiskovati rednega verouka. Otroci na koncu leta prejmejo spričevalo, ki ne vsebuje ocen; znanje občasno preverimo v obliki kvizov. V okviru kateheze potekajo tudi priprave na zakramenta prvega svetega obhajila in svete birme, ki ju potem otroci in mladostniki prejmejo na župniji.

V Družinsko katehezo se lahko vključijo tudi družine, kjer za krščansko vzgojo skrbi le eden od staršev, enostarševske družine in družine, kjer se starši še niso odločili za poroko. Pogoj pa je, da poleg otrok obiskuje verouk vsaj eden od staršev in je prisotna želja po poglabljanju vere. Družine iz drugih župnij pridobijo dovoljenje svojega župnika.

Ta način katehetskega dela se je začel v Domžalah pod vodstvom Natalije Podjavoršek, sedaj pa poteka že v več župnijah. V Kamniku poteka s podporo župnije in dejavnim sodelovanjem samostanske skupnosti, zlasti p. Cirila Božiča. Trenutno je v katehezo vključenih 19 družin.

Srečanja, ki jih vodijo pater, kateheti in starši, so vsak ponedeljek med veroučnim letom od 17.30 do 18.30. Skupaj je okoli 30 srečanj, med katerimi je osem posebnih srečanj in duhovni vikend. Veroučne vsebine se odvijajo po triadah skozi tri leta, program sledi cerkvenemu letu.

Kateheze so pripravljene za starše in vse otroke do zaključenega devetega razreda. Srečanja začnemo vsi skupaj v cerkvi z molitvijo in pesmijo, delo potem poteka istočasno v petih različnih skupinah: predšolski otroci, 1., 2. in 3. triada ter starši. Običajno tretjo nedeljo v mesecu DKK sodeluje pri sv. maši v naši cerkvi ob 10.30.

Za prijavo k verouku se lahko prijavite na telefon 031-294-000 Špela Sušnik Komac, njenemu možu dr. Blažu Komacu ali drugim sodelavcem. Več o konceptu družinske kateheze lahko preberete na spletni strani https://natalijapodjavorsek.splet.arnes.si/

OGLED JASLIC V LJUBLJANI, sobota, 7. januarja 2023: DRUŽINSKA KATEHEZA KAMNIK na ogledu jaslic v Ljubljani, sobota, 7. januarja 2023.

Cerkev Srca Jezusovega, Tabor
Jaslice pri proštu g. Jožetu Lapu, Ciril-Metodov trg, Ljubljana
Jaslice pri frančiškanih na Tromostovju
Jaslice v ljubljanski stolnici in srečanje z g. nadškofom msgr. Stanislavom Zoretom OFM

Galerijo fotografij najdete na povezavi: >>> Ogled Jaslic, avtor fotografij prof. dr. Marko Vrabec

BIBLIČNO-LITURGIČNA SKUPINA (BLS)

Kdor hoče poglobiti svoje versko znanje, je povabljen v to skupino, ki se zbira v pevski sobi vsak drugi ponedeljek po večerni sveti maši.

FRANČIŠKOVI MLADI PRIJATELJI (FMP)

Tako se imenuje naša mladinska skupina, ki ima svoja srečanja ob petkih ob 19.30. Po uvodni molitvi se vedno odpirajo življenjske teme, zanimiva pričevanja, gosti, ogled in razgovor o filmih, ki se jih lahko ogledamo v novi dvorani. Srečanje pa se po navadi končuje v športni dvorani z raznimi družabnimi igrami. V skupini je nad dvajset mladih srednješolcev in študentov.

V petek, 2. decembra 2022, je p. Ciril naredil ta posnetek – fotografijo udeležencev tistega večera. Nekaj stalnih je bilo tisti večer zadržanih.

DRUŠTVO SV. JAKOBA KAMNIK (DSJ)

Samostan že več kot dve desetletji sodeluje z Društvom sv. Jakoba Kamnik, ki pripravlja med letom ob petkih zvečer, sedaj v novi dvorani prej pa v samostanu, razna predavanja, aktualne teme, kulturne nastope, pogovore, glasbene večere. Poletni večer pa po navadi zaživi na samostanskem vrtu. Društvo vodi ob pomoči članov upravnega odbora zavzeta prof. dr. Marjeta Humar, častna občanka Kamnika.

NOVA DVORANA

V novi dvorani samostana, ki ima odlično akustiko ter sodobno avdio in video projekcijsko opremo, imajo svoja srečanja tudi člani Družinske kateheze, Frančiškovi mladi prijatelji, skavti ter razne skupine, ki dvorano najamejo za slavja ali priložnostne dogodke. Dvorana je bila v glavnem končana v letu 2021 in opremljena ter sedaj služi verskemu, kulturnemu in socialnemu poslanstvu samostana in s tem tudi mesta Kamnik.

POLETNI ORATORIJ KAMNIK (Oratorij)

Oratorij 2024 – Animatorji

line

Kmalu po začetku šolskih počitnic, koncem junija in v začetku julija, pripravi zavzeta skupina animatorjev pod vodstvom Lucije Baša poletni oratorij. V letu 2022 je bil to že tretje leto in sicer od ponedeljka, 27. junija, do petka, 1. julija 2022, od 8.15 do 14.00. Slovesen sklep je bil s sveto mašo v nedeljo, 3. julija, ob 10.30 dopoldne. Za več informacij lahko pišete na naslov: oratorij.kamnik.ofm@gmail.com

POLETNI ORATORIJ pripravljajo naši mladi animatorji za teden od ponedeljka 3. julija, do petka, 7. julija 2023. Prijavnice pošilja ekipa animatorjev Kamniškega poletnega oratorija po E-pošti; dostopne pa so tudi naslednji povezavi: Prijavnica

SKAVTINJE – SKAVTI

MAMUTOV STEG KAMNIK 1 ima že vrsto let svoje zatočišče v prostorih, ki jih je zanje zgradil samostan in jim dal v uporabo del vrta, velikokrat pa jim odstopi kar ves samostanski vrt. Patri tudi skupaj z g. župnikom skrbijo za duhovne dogodke, blagoslove, sv. maše.

STEG v juniju 2022: 104 skavti, razdeljeni po starostnih skupinah: BOBRI IN BOBROVKE (1. in 2. razred); VOLČIČI IN VOLKULJICE (3. do 5. razred); IZVIDNIKI IN VODNICE (od 6. razreda do 1. letnika srednje šole); POPOTNIKI IN POPOTNICE. STEGOVODJA (voditelja stega) sta Neža Pavlinič in Žiga Gams.